T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>    İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

 İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.


                                                             HALİL EKİZ                                            İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü  Doğum yeri ve Tarihi

Konya – Kadınhanı 07/11/1972

En son mezun olduğu okul ve bölümü

Tokat G.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

Ziraat Mühendisi

 

İlk göreve başlama

23.09.1993

Çalıştığı yerler ve yılları

Çankırı-Kurşunlu 1993-1995

Tokat-Almus         1995-2000

Kars-Merkez          2000-2012

Kocaeli-Darıca      2012- Devam ediyor.

Medeni durumu

Evli 1 çocuklu.

         

 

 

İrtibat Tel: 0262 745 26 59

 

AMAÇ VE GÖREVLER 

         1- İlçemize bağlı mahallelerimizde,   kalkınma plan ve programlar doğrultusunda,  bölgelerin kalkındırılması,tarım,hayvancılık ve su ürünlerinin  geliştirilmesi için politikaların tespitine ve gelişmesine yardımcı olmak.

 

       2- Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim,tüketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak,su,bitki, hayvan varlığı ve benzeri tabi kaynakların korunması ve geliştirilmesi için  araştırma,inceleme,plan,program  yapmak ve yaptırmak.

 

       3- Çiftçilerimizin kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin temin, tedarik ve dağıtım ile ilgili hizmetlerde ve çiftçilerimizin teşkilatlanmasına yardımcı olmak,tarım ürünlerinin destekleme politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak.

 

       4- Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara uygun olarak üretimi,işlenmesi,korunması,pazarlanması ve değerlendirilmesi.

 

        5- Halkımızın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulan çalışmalar yapmak ihracat imkanlarını geliştirmek üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirler ve üretimi çeşitlendirmek.

 

         6- Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ilçe düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla tarımsal yayım eğitim sistemi ve programları ile projelerini hazırlamak,uygulamak,örnek çiftçi yetiştirmek üzere eğitim programı ve projeleri uygulamak.Çiftçi kadınlara ve kızlarına ev ekonomisi,çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler almak.uygulamalar yapmak,örnek çiftçi yetiştirmek.

 

         7- Taşınır,taşınmaz çiftçi mallarının korunması özel kanunlara sağlamak için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak tarım dışı kullanılmaya tahsis edilecek arazileri tespit etmek,bunların kullanılmasına izin vermek ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamak

 

         8- Gıda ve yem sanayi ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek yeni açılacak gıda üretim yerlerinin 5179 sayılı gıda kanunu esasları doğrultusunda üretim izin belgelerini vermek. Gıda maddesi üreten  ve satan toplu tüketim yerlerinin denetimini yapmak. 1734 sayılı yem kanununa göre verilen işleri yapmak. Yem bayilerini kontrol etmek.

 

        9- Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar,haşereler ve yabancı otlarla mücadele etmek veya ettirmek.Hastalık ve zararlıların yayılmasını önlemek bu hususta gerekli tedbirleri almak için gerekli çalışmaları yapmak.Hastalık ve zararlılar konusunda çiftçileri bilgilendirmek için gerekli çalışmaları yapmak.Pazarda satılan her türlü bitkisel üretimde kullanılan fide,fidan kontrollerini yapmak.

 

        10- Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve parazit er hastalıkla ilgili her türlü çalışmaları yapmak.

 

YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ÇALIŞMA VE FAALİYETLER

1- İlçemiz sınırları içinde bulunan ekili ve dikili alanlarda bitki koruma çalışmaları

 

 

FAALİYETLER

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Bahçe Kontrolleri

60

Düzenlene Reçete Sayısı

33

 

 

2- Toprak tahlili : 2 Adet

 

3- 1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu kapsamı çerçevesindeki faaliyetler

 

             

FAALİYETLER

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Sabit Su Ürünleri Satış Yerleri Denetim Sayısı

15 Adet

Düzenlenen Amatör Balıkçılık Belge Sayısı

18 Adet

 

 

4-Hayvan Sağlığı Faaliyetleri

 

                                                                                                          

FAALİYETLER

OCAK-EKİM DÖNEMİ

Şap Sığır Aşısı

1701 Adet

Şap Koyun Aşısı

648 Adet

Küçükbaş Veba Aşısı

800 Adet

Sığır Brucella

40 Adet

Küpelenen Hayvan Sayısı

125 Adet

Kuduz Müşahade Sayısı

34 Adet

Büyükbaş Hayvan Sağlık Taraması

1861 Adet

Küçükbaş Hayvan Sağlık Taraması

1218 Adet

Kedi Köpek Sağlık Taraması

73 Adet

Arı Sağlık Taraması

32 Kovan

Kuduz Aşısı

69 Adet

 

 

 

 

 

 

 

5- Gıda Denetim Faaliyetleri

 

FAALİYETLER

İŞLETME SAYISI

OCAK-KASIM DÖNEMİ

2010 HEDEF

GERÇEKLEŞTİRME ORANI

Gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan madde ve materiyal üreten işyerlerine yapılan denetim sayısı

 

45

128

51

% 250

Toplu tüketim yerlerine yapılan denetim sayısı

 

68

185

130

% 142

Gıda satış yerlerine yapılan denetim sayısı

677

465

800

 

% 58

 

Toplam Denetim Sayısı

790

778

981

% 79

Faaliyetten men edilen işletme sayısı

-

14

-

-

Toplam verilen para cezası sayısı

-

48

-

-

Toplam verilen para cezası miktarı

-

77.747 Tl

-

-

İmha edilen ürün miktarı

-

737 Kg.

-

-

Gıdalarla ilgili şikayet denetimleri

-

9

-

-

Alo Gıda Hattı ile ilgili şikayet

-

17

-

-

Alınan numune sayısı

-

46

-

-

 

 

                           

 

 

 


 

T.C.Darıca Kaymakamlığı © 2009
Adres:Zincirlikuyu Mahallesi Asmalı Sokak No:7 Darıca Telefon : (262) 745 79 88-745 63 69 E-Posta : darica@icisleri.gov.tr